Amazon Női Fitness Terem & Csoki Szoli Stúdió

Amazon Női Fitness & Csoki Szoli Stúdió
Házirendje

Az Amazon Női Fitness & Csoki Szoli Stúdió üzemeltetését a ( Wellness Fehérvár Sportszolgáltató Kft Székesfehérvár Lugosi út 15) végzi.

A Házirend célja, hogy meghatározza az Amazon Női fitness & Csoki Szoli Stúdió területén tartózkodó személyek (továbbiakban: „Vendégek”) egymás közötti magatartását és azokat az alapvető szabályokat, melyek a kulturált szolgáltatói tevékenység magas színvonalon történő végzése érdekében elengedhetetlen.

Továbbá előírja az Amazon Női Fitness & Csoki Szoli Stúdió rendeltetésszerű használatára, állagának megőrzésére, biztonságos üzemeltetésére szolgáló más szabályokban nem rögzített követelményeket.

Általános szabályok

Amazon Női Fitness & Csoki Szoli Stúdió területe csak rendeltetésének megfelelően használható. A Amazon Női Fitness & Csoki Szoli Stúdió használója köteles betartani a hatályos jogszabályi előírásokat, rendelkezéseket, illetve jelen Házirendben foglalt szabályokat.

Amazon Női Fitness & Csoki Szoli Stúdió területén TILOS:

 • a dohányzás és az alkohol fogyasztása;
 • az olyan tevékenység, amely a Amazon Női Fitness & Csoki Szoli Stúdió szolgáltatási tevékenységen
 • kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért;
 • minden, másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység;
 • drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés;
 • veszélyes anyag vagy tárgy (robbanóanyagok, fegyverek stb.) illetve állat bevitele;
 • az üzemeltető engedélye nélkül minden kereskedelmi tevékenység, reklám elhelyezése, hang- és képanyag készítése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása.

Az Amazon Női Fitness & Csoki Szoli Stúdió egész területén kizárólag megfelelő végzettségű, a létesítmény üzemeltetőjénél jegyzékbe vett és engedélyezett személyek jogosultak sportszakmai tevékenységet, oktatást, edzést tartani.

Amennyiben az Amazon Női Fitness & Csoki Szoli Stúdió területén az üzemeltető a tevékenysége illetve szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására reklámanyagot készít, készíttet, (mozgókép vagy fénykép) és esetleg azokon, bármely vendég is feltűnik, a vendég a reklámanyagon megjelenésével összefüggésben az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel.

A Házirendben szereplő előírások súlyos vagy folyamatos megszegése esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor.

Az Amazon Női Fitness & Csoki Szoli Stúdió sportszolgáltatásai és vendéglátó szolgáltatásai kizárólag a nyitvatartási időn belül vehető igénybe (kivéve, ha jogszabályt nem sért és üzemeltető előzetesen engedélyezte).

Az Amazon Női Fitness & Csoki Szoli Stúdió nyitvatartási rendje:

H-P: 7:00-21:00

Szo-V: 8:00-14:00

Az Amazon Női Fitness & Csoki Szoli Stúdió szolgáltatásait igénybevevő vendégek kötelesek a zárási időpontokra tekintettel lenni és azt 15 perccel zárás előtt elhagyni.

Az Üzemeltető fenn tartja a jogot, hogy évente legfeljebb 15 napon zárva tartson.

Üzemeltető jogosult a személyi adatok helyességének ellenőrzése céljából a vendég személyi azonosító igazolványait adategyeztetés céljából elkérni.

Az Amazon Női Fitness & Csoki Szoli Stúdió területén minden vendégre kötelező érvényű a Házirend és a tisztaság betartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés.

Az Amazon Női Fitness & Csoki Szoli Stúdió nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért amennyiben azok a Házirend illetve az általánosan elvárható magatartási szabályok be nem tartásából, illetve a vendégek felróható magatartásából erednek. Nem vállal felelősséget továbbá az Amazon Női Fitness & Csoki Szoli Stúdió területén az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért.

Vendégek felelősek az Amazon Női Fitness & Csoki Szoli Stúdió területére általuk bevitt ruházat, értékek egyéb ingóság elvesztéséből, eltulajdonításából eredő káreseményekért, károkért.

A talált tárgyakat az Amazon Női Fitness & Csoki Szoli Stúdió recepcióján lehet leadni.

A szolgáltatásokat minden vendég kizárólag a saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.

A szolgáltatások igénybétele és a Regisztrációs adatlap kitöltése a Házirend egyidejűleg történő elfogadását is jelenti. Az Amazon Női Fitness & Csoki Szoli Stúdió jelen Házirendje minden szolgáltatást igénybevevő vendég számára szabadon a recepcióján elérhető és áttekinthető.

E Házirendet az Üzemeltető bármikor jogosult saját belátása szerint módosítani és kiegészíteni.

Speciális szabály

A sportterek területére kizárólag a sportterületen végezhető sporttevékenységnek megfelelően alkalmas sport felszerelésben lehet belépni. Váltócipő és törölköző használata kötelező. 14 éven aluli gyerekek a fitness teremben nem tartózkodhatnak. A gyermekek által a Központban okozott károkért a gyermek törvényes képviselője (szülő, gyám, gondozó) felelős.

Recepció

 • Amazon Női Fitness & Csoki Szoli Stúdió sport és szolárium területeire belépni csak az érvényesen megváltott napi jeggyel vagy bérlettel lehet.
 • Az első alkalommal történő belépésnél minden vendégnek kötelező kitölteni a recepciónál rendszeresített Regisztrációs adatlapot, melyben elfogadja az Amazon Női Fitness & Csoki Szoli Stúdió Házirendjében foglaltakat és tudomásul veszi, hogy annak betartását az Üzemeltető munkatársai ellenőrzik.
 • A sportszolgáltatást igénybevevő vendég részére az üzemeltető a ruhaváltáshoz az arra alkalmasan kialakított öltözőtérben egy öltözőszekrényt biztosít, valamint az Internet (Wifi) állomás használatát.
 • A vendég számára belépéskor átadott eszközöket (öltözőszekrény kulcs, hajszárító, stb.) köteles távozáskor a recepción hiánytalanul leadni. A vendég a számára belépéskor átadott eszközök vonatkozásában teljes anyagi felelősséggel tartozik üzemeltető felé.
 • A sportszolgáltatások díjait a belépéskor előre kell megfizetni. A bérletek lejártakor az esetlegesen fennmaradt alkalom és a pénzösszeg nem vihető át a következő bérletre. A bérletek megvásárlása után betegség vagy más okok miatt fel nem használás esetében sem visszaválthatók, illetőleg a felhasználási idejük sem változtatható.

Öltöző, Szauna

 • Az öltöző- és zuhanytérben valamint a szauna előtérben papucs használata ajánlott.
 • A területeken és az öltözőszekrényben hagyott tárgyakért üzemeltető semmilyen mértékben felelősséget nem vállal.
 • Távozás után a szekrényekben nem szabad szemetet hagyni.
 • A vizesblokkokban észrevett esetleges problémákat a mielőbbi kijavítás miatt jelezzék a recepción (dugulás, nagy szennyeződés).
 • A szaunát a kifüggesztett általános szaunázási szabályok szerint saját felelősségre lehet igénybe venni.
 • A szaunát megfelelő öltözetben (fürdőruha, fürdőlepedő) lehet igénybe venni.
 • A szaunában az illóolaj csak mértékkel, másokra tekintettel használható.

Fitness terem

 • 14 éven aluli gyermek nem tartózkodhat a teremben.
 • Az edzőterembe csak kulacsban vagy palackban lehet italt bevinni.
 • A fitness terembe csak megfelelő sportöltözetben (sportcipő, trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos!
 • Az edzőgépeket és eszközöket kizárólag rendeltelésüknek megfelelően a vendég alkatának és erőnlétének megfelelően saját felelősségére használhatja.
 • A gépek és eszközök használatát követően minden használó, a gépeket alaphelyzetének, az eszközöket rendszeresített tároló helyére történő visszahelyezéssel köteles hátrahagyni.
 • Az egyes eszközök használata során törölköző használata kötelező.
 • Aki a terem berendezési, felszerelési tárgyaiban szándékosan, vagy gondatlan magatartásával kárt okoz, annak megtérítési költségei a vendéget terhelik.
 • Az üzemeltető a vendégek adatait, kizárólag saját nyilvántartásához használja, azt semmilyen mértékben harmadik félnek nem adhatja ki.
 • a szolárium 6 perces zsetonokkal működik
 • a fertőtlenítés a szolárium mellett elhelyezett fertőtlenítő folyadékkal és eldobható papírtörlővel önállóan történik, de igény esetén munkatársaink segítséget nyújtanak benne
 • bőre érzékenységének megfelelő időtartamot válasszon
 • ha szükséges kérje kozmetikus, vagy bőrgyógyász tanácsát
 • használjon bőrének megfelelő, barnulást segítő, hidratáló, bőrápoló kozmetikumokat, melyekből néhány féle a recepción megvásárolható/li>
 • a recepción a különböző szolárium krémek nagy választékban rendelkezésre állnak a jobb és tartósabb eredmény érdekében
 • a nagyteljesítményű, arcbarnítókkal is rendelkező fekvő szoláriumban és a kisebb (de otthoni szoláriumok teljesítményét többszörösen meghaladó) teljesítményű álló szoláriumban alkalmazott csövekre a gyártó 800 óra üzemid?t javasol. A teljesítménycsökkenés megelőzése érdekében 500 üzemóránként cseréljük a csöveket.

Tanácsok a szoláriumgép használatához

 • A szolárium gép használata előtt, kérjük vegye figyelembe, a barnulásra vonatkozó utasításokat, és az ott megfogalmazott tanácsokat.
 • A szolárium gépet, csak 16 éven felüli, és II-IV. bőrtípussal rendelkező személyek használhatják. A 16. életévét be nem töltött, illetve az I-es bőrtípussal rendelkező személy részére a szolárium gép használata nem javasolt.
 • A barnító kúra első napja után, legalább egy napig ne használja a szoláriumot! Ha nem lépnek fel nemkívánatos bőr reakciók akkor folytathatja a kúrát.
 • Ügyeljen arra, hogy egy nap csak egyszer napozzon, és ne tegyen különbséget, a kinti és a benti napozás között! A bőre sem teszi.
 • Bizonyos gyógyszerek, és kozmetikumok olyan anyagokat tartalmaznak, amelyek a napfürdővel kombinálva nemkívánatos reakciókat válthatnak ki. (pl. szulfonamid, nalidixin-sav, phenothiazinek, pézsmaolaj, eozin, stb.)
 • A kozmetikai termékek – parfümök és sminkek – az ultraibolya fénnyel kombinálva bőrirritációt okozhatnak. Ügyeljen arra hogy a szolárium gépet, csak megtisztított bőrrel használja. Ajánlatos a gép használata előtt legalább egy órával a bőrt megtisztítani!
 • A szolárium használatának idején ne használjon naptejet, napolajat, vagy önbarnító szereket, mert ezek befolyásolhatják a barnulás idejét. Napozókúra idején ne használjon barnító tablettákat, mert megnövelheti a bőrirritációt, és a leégés kockázatát.
 • A napozás időtartama alatt ne viseljen ékszert!
 • Ha a szolárium használata során a bőr piros lesz, és feszül, valószínűleg leégett a bőr. Mindaddig, amíg ez el nem múlik, nem szabad új barnító kúrát venni.
 • Ha a barnító kúra által bekövetkezett panaszok, rövid időn belül nem múlnak el, keresse fel orvosát!
 • Minden alkalommal, használjanak speciális védőszemüveget! A közvetlenül a szembe jutó UV-fény szembetegségeket (hóvakság, hályog, kötő- és szaruhártya-gyulladás) okozhat!

Rendkívüli esemény

Az Amazon Női Fitness & Csoki Szoli Stúdió területén történt bármilyen rendkívüli eseményről elsőként a recepcióst kell értesíteni haladéktalanul valamint a rendkívüli esemény természetére tekintettel késedelem nélkül értesítendő:

Rendőrség: 107

Mentők (baleset esetén): 104

Tűzoltóság (tűz esetén): 105

Általános segélyhívó: 112

Székesfehérvár, 2017-04-02
Amazon Női Fitness & Csoki Szoli Stúdió